Moda na domy szkieletowe przyszła z USA, Kanady i przede wszystkim krajów skandynawskich - Szwecji, Norwegii i Finlandii. Lekki szkielet drewniany to popularna technologia budowy małych i średnich budynków. W tej technologii buduje się domy jednorodzinne, a także domy szeregowe. Do konstrukcji szkieletów drewnianych stosuje się deski. Deski mają grubość 38 milimetrów, czyli 1, 5 cala. Szerokość deski nie jest precyzyjnie określona, ponieważ zależy od potrzeb wytrzymałościowych konstrukcji drewnianej. Ściany natomiast są budowane z desek, które mają szerokość 89 milimetrów. Deski, których się używa do konstrukcji ścian zewnętrznych, ze względu na potrzebę izolacji cieplnej, mają szerokość 140 milimetrów. Układa się je w rozstawie osiowym, który wynosi między 40 a 60 centymetrów. Budowa polega na połączeniu desek, które wbija się w tarcze ścian specjalnymi gwoździami albo przy użyciu złączek metalowych. Tak skonstruowane ściany ustawiane są pionowo.

Sposób mocowania stropu określa specyfikę konstrukcji szkieletu drewnianego. Może to być specjalna konstrukcja platformowa. Polega ona na tym, że na oczepach już stojących ścian są układane deski, które będą żebrami stropu. Na tych deskach umieszcza się podłogę, która może być wykonana z desek lub ze specjalnych płyt. Ściany kolejnej kondygnacji (piętra) lub poddasze buduje się przy pomocy podłogi, która w tym wypadku służy jako platforma robocza. Inną konstrukcją jest konstrukcja balonowa. Tutaj stropy są zawieszane na słupach ścian. Wysokość słupów wynosi najczęściej minimum półtora wysokości kondygnacji.

Tak powstaje szkielet drewniany, który następnie jest usztywniany płytą OSB/3. Kolejną czynnością jest docieplenie ścian wełną mineralną. Wełnę wkłada się pomiędzy ruszt, który podtrzymuje warstwę elewacyjną. Następnie wszystko przykrywa się elewacją drewnianą. Elewację drewnianą może zastąpić siding lub tynk cienkowarstwowy. Wolne przestrzenie, jakie są wewnątrz ścian, wypełnia się także materiałem termoizolacyjnym i również najczęściej jest to wełna mineralna. Wykończenie wewnętrzne najczęściej stanowi płyta kartonowo-gipsowa. I w zasadzie budowa szkieletu jest gotowa.